Warsztaty podsumowująco-szkoleniowe 14-16.12.2012

Wyjazdy podsumowująco- szkoleniowe dla Uczestników Projektu "Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro", PCPR Gorlice 14-16.12.2012 r.